top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraDávid Fogad

TZ: Fond Českého Bydlení loni dosáhl nejlepších hospodářských výsledků ve své historii

Dopady pandemie, rostoucí inflace a uprchlické krize významně zvyšují zájem o nájemní bydlení. Fond loni zhodnotil finanční prostředky investorů o 7,72 % tím, že se o toto procento zvýšila hodnota růstové investiční akcie. Fond také významně zvýšil svůj čistý obchodní majetek.


Fond Českého Bydlení loni vykázal nejlepší výsledky ve svém hospodaření za dobu své čtyřleté historie. Zhodnocení investic dosáhlo hodnoty 7,72 % p.a. a předčilo tak plánovaná očekávání. Na českém trhu historicky prvnímu investičnímu fondu kvalifikovaných investorů, který nabízí investorům strategii investování do nájemního bydlení, se zvýšil jeho čistý obchodní majetek o více než 65 %, což ukazuje na významný růst zájmu investorů o Fondem nabízenou strategii. Letos Fond rozšiřuje svoji investiční strategii investicemi do nájemního bydlení na Slovensku, čímž chce zajistit další stabilní výnos svých investic a také dále posílit zájem investorů o nové investice.


Hospodářské výsledky komentuje Jakub Kořínek, spoluzakladatel Fondu Českého Bydlení (Fond): „Rok 2021 znamenal pro Fond významný úspěch a značný posun. Již čtvrtý rok po sobě Fond dokázal investorům doručit očekávanou míru zhodnocení. Pro ty, kteří vstoupili do fondu při jeho spuštění dosahuje zhodnocení ke konci roku 2021 hodnotu 25,88 %. Rádi bychom vynikající výsledek z předchozího účetního období využili pro plánovaný růst fondu, rozšíření jeho investiční strategie a také posílení zázemí fondu a jeho lidských kapacit, tak abychom zajistili obdobné nebo i vyšší zhodnocení investic dlouhodobě, a to i při významném růstu majetku fondu. V letošním roce očekáváme rekordní příliv nových investic i díky našim distribučním partnerům, který bude provázen novými akvizicemi nemovitostí v obdobně rekordním objemu. Jsme přesvědčeni, že tak dosáhneme dalšího historického milníku v hospodaření fondu.“


V roce 2021 došlo k úpisu celkem 40.104 kusů nově vydaných akcií (RIA) v celkovém objemu 46.862.000 Kč. To představuje meziroční nárůst o více než 92 %, pro srovnání v roce 2020 vydal Fond akcie v celkovém objemu 24.400.000 korun.


Investiční plány Fondu pro rok 2022


Fond Českého Bydlení má pro letošek velké plány. Fond významně rozšiřuje svojí investiční strategii Základem strategie i nadále zůstává úspěšné rozšiřování portfolia činžovních domů po celé ČR pomocí nových akvizic. Novinkou je rozvoj vlastních projektů. Ty mohou obsahovat developerský prvek, jímž je rekonstrukce nebo rekolaudace, nebo i menší vlastní výstavba na klíč.


„Chceme rozšířit působnost Fondu na slovenský trh a zaměřit se na akvizice tamních výnosově atraktivních nemovitostí. V Česku plánujeme dále rozšiřovat distribuční síť a podporovat nárůst fundraisingu. Zároveň do konce letošního roku plánujeme více než zdvojnásobit objem majetku Fondu a jeho efektivní umístění, které zajistí další zajímavé zhodnocení pro investory“ nastiňuje letošní plány Fondu jeho výkonný ředitel Petr Illetško.


Dostupnost vlastního bydlení se v Česku zhoršuje, zájem o nájmy stoupá


Aktuální data z trhu dokazují, že se nájmy již vrátily na své původní hodnoty před koronavirovou krizí a v mnoha lokalitách byl meziročně zaznamenán dvouciferný růst. S ohledem na současnou složitou ekonomickou a geopolitickou situaci lze navíc podle Fondu očekávat, že bude poptávka po nájmech (a také jejich ceny) růst i nadále. Tempo růstu jejich cen by letos po mnoha letech mohlo poprvé překonat růst cen nemovitostí. „Ani letos nemůžeme s ohledem na aktuální úroveň úrokových sazeb, cen stavebních nákladů a aktuální ceníky developerů očekávat zlepšení dostupnosti vlastního bydlení. Pro lidi financující bydlení pomocí hypotéky se navíc toto řešení stává často neekonomickým, kdy výše měsíční splátky může v některých případech, zejména v Praze a Brně, dosahovat i dvojnásobné hodnoty oproti ceně nájmu za srovnatelný byt,“ upozorňuje David Fogad, obchodní ředitel Fondu Českého Bydlení.O Fondu Českého Bydlení SICAV, a.s.


Fond byl založen v roce 2018. Investuje skrz své dceřiné společnosti do rezidenčních nemovitostí s atraktivním nájemním výnosem zejména v regionech celé ČR. Fond vlastní a spravuje nemovitostní portfolio v hodnotě necelých 170.000.000 Kč a jeho čisté obchodní jmění (NAV) činilo k 31.12.2021 hodnotu 149.689.074 Kč. Fond je zařazen mezi TOP realitní fondy ČR a je členem Asociace nájemního bydlení. Zakladateli Fondu jsou zkušení investoři Tomáš Novák a Jakub Kořínek. Výkonným ředitelem Fondu je od 1.1.2022 Petr Illetško. Fond identifikuje regiony s optimálním poměrem mezi cenou nemovitostí, nájemním výnosem a lokálními ekonomickými specifiky. Vytváří efektivní infrastrukturu ke správě nemovitostí, zajišťující kontakt s nájemníky, výběr nájemného a průběžnou údržbu. Díky lokální znalosti vybraných regionů umožní vyhledat nejlepší investiční příležitosti v dané oblasti včetně těch, které nejsou běžně inzerovány. Administrátorem a obhospodařovatelem Fondu je od 1.3.2022 CODYA investiční společnost, a.s., depozitářem Fondu je Československá obchodní banka, a.s. Více informací na www.fondbydleni.cz


Disclaimer


Fond českého bydlení SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Společnost upozorňuje investory, že uvedené informace slouží výhradně pro informační a propagační účely a nejsou nabídkou, výzvou či doporučením k investování. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Hodnota investičních akcií se v čase mění a historické výsledky fondu nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice do fondu podléhají rizikům uvedeným ve statutu fondu.

Informace zde uvedené byly připraveny s maximální péčí, mohou však být předmětem změn a aktualizací a fond ani obhospodařovatel neposkytují záruku ohledně jejich správnosti či úplnosti. Zdanění fondu je stanoveno zákonem a může být při změně zákona upraveno. Investorem fondu se může stát pouze kvalifikovaný investor.

1 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page