top of page

Správce fondu

Správcem fondu je CODYA investiční společnost, a.s., která je na trhu teprve 4 roky a už spravuje téměř dvě desítky fondů s celkovým majetkem přesahujícím 10 mld. Kč. Navíc v polovině roku 2021 dokázala rozšířit povolení ČNB, které ji nyní opravňuje přesáhnout rozhodný limit a obhospodařovat a administrovat mimo fondů kvalifikovaných investorů i speciální retailové fondy. CODYA tak poskytuje profesionální služby nejen pro investiční fondy kvalifikovaných investorů, ale i speciální fondy, které zahrnují zejména vytvoření fondu, jeho obhospodařování a administraci. Spravované fondy se zaměřují na různá odvětví od finančnictví a pojišťovnictví, přes nemovitostní fondy až po investiční vína. Zakladatelé i management společnosti působí v oblasti investičních fondů přes 20 let, je to tedy zkušený tým, který neustále vylepšuje svoji pozici na trhu.

Kontakt

CODYA investiční společnost, a.s.

Lidická 48, Brno 602 00

 

Telefon: +420 513 034 190

  +420 739 299 343

E-mail:  info@codyainvest.cz

bottom of page